Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Hur jämför jag två olika luftrenare?

Du kan jämföra två olika luftrenare genom att titta på deras CADR-specifikationer (Clean Air Delivery Rate) eller Air Flow Rate. Ju högre CADR-värde/Air Flow Rate-värde, desto snabbare renas luften. En viktigt jämförelsepunkt är den effektiva rumsstorleken i m2.

Vad är Clean Air Delivery Rate (CADR) samt Air Flow Rate?

CADR / Air Flow Rate (olika namn men samma mått) är ett mått på luftrenarens kapacitet att leverera luft fri från partiklar. CADR / Air flow rate mäts utifrån 3 typer av partiklar: rök, damm och pollen som filtreras olika snabbt beroende på att partiklarna är olika stora.

Vilka är fördelarna med utbytbara filter?

När ett filter är fullt med partiklar filtrerar det mindre effektivt på grund av minskat luftflöde och sämre elektrostatisk laddning. Genom att ersätta filtret efter rekommenderad driftstid uppnås jämn och effektiv luftrening. I OBH Nordicas modeller 6153 och 6154 behöver du för att uppnå full effekt byta HEPA-filter en gång per år samt aktivt kolfiter två gånger per år, under förutsättning att du kört luftrenaren på maxhastiget 8 timmar per dag. Filtren finns att köpa separat i butik.

Varför jonisering?

Joniseringsfunktionen kan slås på och av och vid jonisering laddas luften med negativa joner som dras till smutspartiklarna som då blir tunga och faller ner till marken istället för att cirkulera i luften. När joniseringsfunktionen används tillsammans med det vanliga luftreningsprogrammet effektiviseras alltså luftreningsprocessen.

Fungerar det verkligen?

Både modell 6153 och 6154 får bära Svenska och Finska Astma och Allergiförbundens loggor. För att bli certifierad av förbunden måste apparaterna uppfylla specifika krav, såsom låg ljudnivå, luftreningshastiget, luftreningskapacitet etc.

Luft.jpg

Produkten har lagts i kundvagnen