Produktåterkallelser

 

Eftersom kvalité och din säkerhet är av högsta prioritet för oss på OBH Nordica så återkallar vi våra produkter, om det mot förmodan visar sig att det kan medföra en risk vid användning.

Om vi hittar säkerhetsbrister eller får kännedom om en potentiell risk, så informerar vi våra kunder om bristen så fort som möjligt. 

 

2016- 05- 05 | Återkallelse av filter

I förebyggande syfte återkallar OBH Nordica frivilligt vissa filter till PRESTIGE JUICE EXTRACTOR 6749.

Klicka här för att läsa mer.

2018-03-01 | Återkallelse av knivsater

I förebyggande syfte återkallar OBH Nordica frivilligt vissa knivsatser till SMOOTHIE TWISTER 6620, 7757, 7758, 7759 & 7760.

Klicka här för att läsa mer.

2023-05-30 | Återkallelse av trimmer
I förebyggande syfte återkallar OBH Nordica frivilligt  trimmer 5593

Klicka här för att läsa mer