Star of Hope

OBH Nordica har sedan 2001 att stödja Star of Hopes arbete med fadderbarn som genom ekonomisk hjälp kan få chansen till utbildning, utveckling och ett bättre liv. OBH Nordicas grundare har vid flera tillfällen besökt våra fadderbarn och sett hur väl Star of Hope fungerar på plats i utsatta länder.

För närvarande har företaget 30 fadderbarn som genom månadsbidrag får chansen till skolgång, näringsriktig mat och på sikt ett arbete som medför nya möjligheter.

Våra medarbetare är också starkt engagerade i vårt stöd till Star of Hope och våra fadderbarn. Vi har gjort insamlingar av kläder och leksaker till barnhem i Baltikum och vid alla produkt utförsäljningar får alla pengar direkt till vår skola i Filippinerna. 

Fakta om Star of Hope

Star of Hope är en oberoende insamlings- och biståndsorganisation vars arbete bygger på värderingarna om att varje människa har samma rätt och värde, oavsett hudfärg, religion, etnisk eller social tillhörighet. Barnen och deras omgivning står i centrum för arbetet. Star of Hopes vision är att genom att ge barnen utbildning, omsorg, tro på sig själva, hopp och framtidstro - kan de vara med och positivt utveckla de länder organisationen är verksamma i.

Star of Hope

  • Hjälper dagligen nästan 30 000 barn att få grundläggande skolgång, näringsrik mat, omsorg och hälsovård.
  • Ger stöd till omkring 150 projekt i fyra världsdelar.
  • Ger stöd till utveckling i byar som förbättrat levnadsförhållanden för tusentals barn och vuxna.
  • Har funnits på plats med hjälp vid över 50 större och mindre katastrofer.
  • Har förändrat livsvillkoren för tiotusentals barn med funktions nedsättning i Östeuropa.

Vill du veta mer om Star of Hope/Hoppets Stjärna se hemsida: www.starofhope.se

Välgörenhet via vårt moderbolag 

Groupe SEB har en lång historik av att hjälpa till lokalt att se till att barn och vuxna får mat, utbildning och trygghet. Man anordnar varje år en Charity Week i november där alla länder ombeds att hitta lokala projket att supporta. I Sverige har vi t ex skänkt termosmuggar till hemlösa via Vid din sida (www.viddinsida.se) och i Turkiet serverade man varm soppa i en park där många hemlösa lever. I England valde man att sponsra en buss som kör runt och serverar mat till hemlösa.

I Kina har man ett mycket stort projekt med att bygga skolor, se mer information här.  

Sweden2019.JPG