Hållbar utveckling och socialt ansvar

Både OBH Nordica och Groupe SEB har en lång historia av att arbeta med etik, socialt ansvar och miljövänlig tillverkning av produkter.

Då vi sedan 2015 är en del av Groupe SEB följer vi deras Socially Responsibly Policy som du kan läsa mer om här

Strategi för hållbar utveckling

Vår strategi för hållbar utveckling härstammar från ett omfattande internt samråd som involverade koncernens olika affärdområden och länder. I överensstämmelse med FN:s mål för hållbar utvekcling, anpassar det visionen för alla team, ger koncernen möjlighet att bli ett bidragande företag på alla nivåer och bana väg genom att inspirera andra ekonomiska aktörer.

*United nations Sustainable Development Goals to which Groupe SEB is commited

Cirkulär ekonomi

I vår strävan för en cirkulär ekonomi ser vi till att utöka vårt sortiment med produkter som är reparerbara. GrCircular revolution.pngoup SEB har satt som mål att 90% av vårt sortiment på hushållsapparater ska vara reparerbart. Genom att reparera mer produkter använder vi våra resurser mer effektivt, minskar vår totala miljöpåverkan eftersom vi minskar de globala västhusutsläppen från materialproduktion och reducerar elektroniskt avfall, samtidigt som vi förbättrar tillgången på råvaror såväl som försörjningstrygghet.

 

Produkter som är reparerbara i 15 år

I vår strävan för en cirkulär ekonomi ser vi till att utöka vårt sortiment med produkter som är reparerbara. Group SEB har satt som mål att 90% av vårt sortiment på hushållsapparater ska vara reparerbart. Genom att reparera mer produkter använder vi våra resurser mer effektivt, minskar vår totala miljöpåverkan eftersom vi minskar de globala västhusutsläppen från materialproduktion och reducerar elektroniskt avfall, samtidigt som vi förbättrar tillgången på råvaror såväl som försörjningstrygghet.