Hoppa till innehållet

Det sociala ansvaret

OBH Nordica är medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI), och integrerar som medlem BSCI:s uppförandekod i vår inköpsverksamhet.

BSCI: s uppförandekod hänvisar till internationella konventioner såsom Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, FUN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD: s riktlinjer, UN Global Compact och International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations, relevanta för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörsledet.

Företag som stöder BSCI: s uppförandekod är engagerade i de principer som anges i denna text och för att, inom sin inflytandesfär, möta dess ansvar i att respektera de mänskliga rättigheterna.

BSCI och dess deltagare (BSCI Participants) utövar en konstruktiv och öppen dialog mellan affärspartners och berörda parter för att stärka principerna om ett socialt ansvarstagande företag. Dessutom ser de uppbyggandet av mogna industrirelationer mellan arbetstagare och ledning som nyckeln till en hållbar verksamhet.

Produkten har lagts i kundvagnen