Läs instruktionerna nedan om hur du rengör din air fryer på bästa sätt

RENGÖRING

Rengör apparaten efter varje användning. Skålen och gallret har non stick-beläggning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller köksredskap av metall för att rengöra dem, eftersom det kan skada non stick-beläggning.

1. Dra ut kontakten ur nätuttaget och låt apparaten svalna. OBS! Ta bort skålen så svalnar apparaten snabbare.

2. Torka av insidan och utsidan av apparaten med en fuktig trasa. Rengör skålen, gallren och vattenbehållaren med varmt vatten, lite diskmedel och en mjuk svamp. Du kan använda avfettningsvätska för att ta bort eventuell kvarvarande smuts.

VARNING! Vattenbehållaren tål inte maskindisk.

Tips: Om smuts har fastnat i botten av skålen och gallret fyller du dem med varmt vatten och lite diskmedel. Låt skålen och gallret stå i cirka 10 minuter. Skölj sedan rent och torka.

3. Torka av apparatens insida med varmt vatten och en fuktig trasa.

4. Rengör värmeelementet med en torr rengöringsborste för att ta bort matrester.

5. Dränk aldrig apparaten i vatten eller annan vätska.

Rengöring efter ånganvändning (gäller endast air fryer med ånga)

1. Dra ut apparatens kontakt efter användning.

2. Tryck på för att starta tömning av vattenkretsen, för att avlägsna kvarvarande vatten ur vattenkretsen.

3. När programmet är slutfört, ta ut skålen ur apparaten och töm ut kvarvarande vatten ur skålen.

4. Diska skålen, vattentråget och vattenbehållaren med varmt vatten och diskmedel, skölj och torka.

OBS! För att apparaten ska fungera korrekt är det nödvändigt att utföra regelbunden kall avkalkning. Använd alltid den särskilda funktionen för detta. Varmkörning med ättika är inte effektivt för att helt avlägsna kalkavlagringar

Avkalka din air fryer (endast air fryer med ånga)

Avkalkning

Avkalka apparaten regelbundet för optimal funktion. Följ anvisningarna nedan.

1. Häll 200 ml vatten i vattenbehållaren. Vi rekommenderar att du använder renat vatten.

2. Tillsätt 200 ml ättika.

3. Se till att vattenbehållarens lock är på plats och låst. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

4. Starta programmet .

5. När programmet är slutfört, öppna apparaten och häll ut vätskan ur skålen.

6. Skölj vattenbehållaren invändigt med varmt vatten och fyll sedan med vatten. Vi rekommenderar att du använder renat vatten.

7. Sätt tillbaka vattenbehållaren i apparaten.

8. Tryck på för att starta tömning av vattenkretsen, för att skölja vattenkretsen.

9. När programmet är slutfört, öppna apparaten och häll ut vattnet ur skålen.

10. Diska skålen, vattentråget och vattenbehållaren med varmt vatten och diskmedel, skölj och torka. OBS! Efter 10 timmars användning av ångläge blinkar . Det indikerar att det är dag att köra avkalkningsprogrammet.

Förvaring

1. Dra ut apparatens kontakt och låt apparaten svalna.

2. Kontrollera att alla delar är rena och torra